Bleu - shows

                       9.mesiacov

viacej o výsledkoch z dalších tried / more schows results from other classes :

vipetialijamos.webnode.sk/nasi-vipeti/alize-bleu/shows/

               

Minor puppy: 6.6.2015 VN1/2 Grand Prix Slovakia, Nitra Matyáš Jaroslav, SK
  7.6.2015 VN2/2 Derby winner show, NItra Gajič Željko, SL
  27.6.2015 VN1/4 Aniversary Specialty sihgthound show, Jasenie Marie Gadolin, SWE
    BIS 3 puppy    
    páry: Bleu+Arabesque - 1.pl.    
  25.7.2015 VN1/1 Žitnoostrovská oblastná výstava Povoda Gabriela Ridarčíková, SK
         
Major puppy: 16.8.2015 VN1/2 Oblastná výstava Vrbové Gabriela Ridarčíková, SK
  22.8.2015 VN2/2 MVP Duo Danube Bratislava Guniš M., SR
  20.9.2015 VN1/1 Moravskoslezská národná výstava psov, Brno Piskay Vladimír, SR
  24.10.2015 VN1/4 MVP Danub Duocacib Bratislava Tatiana Urek, SLO
  25.10.2015 VN1/2 MVP Danub Duocacib Bratislava Harsanyi P., HU