Anisette - shows

   5.mesiacov                            7.mesiacov                                          11,5 mesiaca                                                                     

 

15.mesiacov

21.8.2016 Duodanube Bratislava V1 CAC CACIB BOB Ž.Halper, CRO                     
20.8.2016 Duodanube Bratislava V2 res. CAC Pavlásková, SK
13.8. 2016 Klubová výstava chrtov Mojmírovce V1 CAC Jaime Rodal, ESP
3.7.2016 VEĽKÁ IDA  MVP V1 CAC res.CACIB Jan Ryk, PL
2.7.2016 VEĽKÁ IDA celošt.výstava psov V1 CAC BOB Shiyan Viktor
8.5.2016  Lučenec, MV V2 res.CAC Weron Grzegorz, PL
7.5.2016 Lučenec, národná výstava V2 res.CAC Lozič Željko, RS
  12.6. 2016 V2 res.CAC/3 Derby Winner Show, NR Dušan Paunovič, RS
tr. stredná 11.6.2016                                V3/4 Grand Prix Slovakia, NR                                           Kotlár Róbert, HU

 

  8.5.2016 V2/2 CACIB Lučenec Weron Grzegorz, PL
  7.5.2016 V2/2 CAC Lučenec Lozič Željko, RS
  3.4.2016       V3 DUO CACIB Nitra  Iveta Vojteková, SK
  2.4.2016 V2 DUO CACIB Nitra Vlastislav Vojtek, SK
  7.2.2016 V4/5 DUO CACIB Brno Soltesz Edith (AT)
  6.2.2016 V2/6 DUO CACIB Brno Heikkinen-Lehkonen Paula (FIN)
  17.1.2016 V3/6 Winter show Řehánek Petr, CZ
  16.1.2016 V3/6 New year show Pavlásková Michaela, SK
Junior class: 10.1.2016  VN1/3, Hanácká národní výstava                                                  Vlastimil Vojtek, SK              
    CAJC, JBIG      
Minor puppy: 27.6.2015 VN4   Aniversary Specialty sihgthound show, Jasenie Marie Gadolin, SWE
  25.7.2015 VN1/1   Žitnoostrovská oblastná výstava Povoda Gabriela Ridarčíková, SK
              páry Anisette + Applejack - 1.pl.  
Major puppy: 16.8.2015 VN1/2
res.BIS dorast
  Oblastná výstava Vrbové Gabriela Ridarčíková, SK
  23.8.2015 VN1/2
res.BIS dorast
  MVP Duo Danube Bratislava Matyáš Jaroslav, SK